ΣΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μέσα από τις επόμενες σελίδες θα γνωρίσετε την φιλοσοφία μας, τους ανθρώπους μας και τους τομείς εργασίας μας.

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 1972 από τον Λεωνίδα Στυλόπουλo συμπληρώνοντας πλέον σαράντα χρόνια στην υπηρεσία της κοινωνίας και της δικαιοσύνης. Η παρουσία μας στα νομικά και κοινωνικά πεπραγμένα της χώρας μέσα από την διαρκή παροχή νομικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα της συνεπούς, στις αξίες και τις αρχές του λειτουργήματός μας, υπηρεσίας, οδήγησε στην πολυετή παρουσία μας στα νομικά δρώμενα.


Οι δραστηριότητες του γραφείου μας αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νομικά ζητήματα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, στην εκπροσώπηση αυτών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και αρχών και στην ανάπτυξη διεθνούς δραστηριότητας. © Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568