ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι έννομες συνέπειες της δήλωσης τρίτου στη περίπτωση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Σύμφωνα με το άρθρο 989 ΚΠολΔ: «Η καταφατική δήλωση του άρθρου 988 αποτελεί τίτλο εκτελεστό κατά του τρίτου∙ τον εκτελεστήριο τύπο τον δίνει ο Ειρηνοδίκης στην έδρα του οποίου έγινε η δήλωση», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 904 παρ. 2 περ. ζ’ ΚΠολΔ: «Εκτελεστοί τίτλοι είναι: οι διαταγές και οι πράξεις που αναγνωρίζονται από τον ...

Επιδοτήσεις για τις εταιρείες του Ν. 3427/2005 (πρώην Ν. 89/67)

* σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων VK Premium Business Consultans (www.vkpremium.gr) Οι εταιρείες του Ν. 3427/2005 (πρώην Ν. 89/67) μπορούν να λάβουν, σωρευτικά ή εναλλακτικά, ενίσχυση στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία Επιλέξιμες δαπάνες ενίσχυσης είναι το μισθολογικό κόστος για μέγιστο χρονικό διάστημα δώδεκα ...

Αναγνώριση και κήρυξη αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης εκτελεστής στην Ελλάδα

Αρμόδιο Δικαστήριο – Διαδικασία: Κατά τον Ελληνικό Κωδικα Πολιτικής δικονομίας (άρθρα 906, 905, 903 Κ.Πολ.Δ.), με την επιφύλαξη αυτών που  ορίζουν διεθνείς συμβάσεις, μπορεί να γίνει στην Ελλάδα αναγκαστική εκτέλεση βασισμένη σε αλλοδαπό τίτλο από τότε που θα τον κηρύξει εκτελεστό απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία και, αν δεν έχει ...

Ο κορονοϊός ως μορφή ανωτέρας βίας: Αναστολή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

* To παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site Epixeiro.gr (20-3-2020) Το τελευταίο διάστημα, τόσο η χώρα μας όσο και ολόκληρη η υφήλιος, ζει μία κατάσταση η οποία αναμφίβολα υπερβαίνει τις προβλέψεις όλων μας. Αυτή η κατάσταση αφορά στην εξάπλωση του κορονοϊού και στα πλαίσια της πρόληψης έχουν ανασταλεί, είτε με κυβερνητικές εντολές είτε εν τοις πράγμασι ...

Επιδίκαση ηθικής βλάβης σε εταιρεία για την υποκλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από πρώην υπάλληλο

Σε υπόθεση του γραφείου μας, το Πρωτοδικείο Πειραιά με απόφασή του επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε νομικό πρόσωπο για την υποκλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από πρώην υπάλληλο. Συγκεκριμένα – και με βάση το ιστορικό της εν λόγω υπόθεσης, υπάλληλος σε επιχείρηση, η οποία επιχείρηση – μάλιστα – είχε λάβει συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ηλεκτρονικής ασφαλείας, απέστειλε ...

Κοινωνικά δίκτυα και Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα: σκέψεις και προβληματικές. Ο ρόλος της συναίνεσης.

* Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο νομικό ιστοχώρο Lawnet.gr (7-11-2019) Αναμφίβολα τα κοινωνικά δίκτυα δεν αποτελούν «μύθο» αλλά μία σύγχρονη πραγματικότητα. Σύμφωνα δε με την Ομάδα Εργασία του Άρθρου 29 – που λειτουργούσε μέχρι την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα – τα χαρακτηριστικά τους συνίστανται συνοπτικά στα εξής στοιχεία: – Οι χρήστες προσκαλούνται ...

H διαρροή / υποκλοπή αρχείων και δεδομένων μίας εταιρείας από εργαζόμενό της

* To παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site Epixeiro.gr (16-5-2018) Τα τελευταία χρόνια η έξαρση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων κι επικοινωνιών έχει αποτελέσει αφορμή ώστε να υπάρχει μία ανησυχία από τη πλευρά αρκετών εταιριών αναφορικά τους νομικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να προστατευτεί μία επιχείρηση στη περίπτωση που δεδομένα της «φύγουν» εκτός του ...

Αποτελέσματα της Συμφωνίας Εξυγίανσης αναφορικά με τους μη προσκληθέντες πιστωτές και οι δυνατότητές τους

Βασική νομική διάταξη: Άρθρο 106γ παρ. 1 του Πτωχευτικού Κώδικα > «Άρθρο 106γ – Αποτελέσματα της επικύρωσης – 1. Από την επικύρωσή της, η συμφωνία εξυγίανσης δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων ρυθμίζονται από αυτή, ακόμη και αν δεν είναι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία εξυγίανσης. Δεν δεσμεύονται πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν ...

Η ενδεχόμενη ευθύνη του Δημοσίου σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

Πριν από λίγες ημέρες γίναμε όλοι μάρτυρες πρωτοφανών καταστροφών από πλημμύρες λόγω της καταρρακτώδους βροχής στη Δυτική Αττική αλλά και σε διάφορα σημεία της Ελλάδας όπως την ακριτική Σύμη. Οι ζημίες που υπέστησαν τα νοικοκυριά αλλά και πολλές επιχειρήσεις ήρθαν να προστεθούν στα σημαντικά προβλήματα που λόγω της οικονομικής κρίσης είχαν ήδη πολλαπλασιαστεί. Οι πληγέντες ...

Η διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη επί φορολογικών διαφορών

Του Επαμεινώνδα Λ. Στυλόπουλου, Δικηγόρου, LL.M., ACIArb Το παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site Epixeiro.gr (4/24/2017) Τα τελευταία χρόνια αποτελεί γεγονός ότι η διαδικασία αναφορικά με το δικαίωμα του πολίτη όπως στραφεί δικαστικά κατά της επιβολής ενός φορολογικού προστίμου έχει μεταβληθεί σημαντικά. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι όπως παρουσιάσει σε αδρές γραμμές τη διαδικασία σχετικά με την ...

© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568