ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Η δυνατότητα ανάκλησης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων κατά 697 ΚΠολΔ

Το άρθρο 697 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4335/2015, παρέχει την δυνατότητα ανάκλησης της απορριπτικής απόφασης επί ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο της κύριας υπόθεσης, διαρκούσης της εκκρεμοδικίας, ως αντιστάθμισμα στην απαγόρευση ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 699 ΚΠολΔ στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μάλιστα η συγκεκριμένη διάταξη δεν απαιτεί την μεταβολή των πραγμάτων, όπως ...

Οι 20 πιο σημαντικές ρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα μετά το Ν. 4808/2021

Ο Νόμος 4808/2021 εισήγαγε πολλές και σημαντικές αλλαγές στις ατομικής εργασιακές σχέσεις. Στόχος του παρόντος είναι να παρουσιάσει τις πιο σημαντικές αλλαγές, ως κάτωθι: 1. Θεσπίζεται ψηφιακή κάρτα εργασίας με την οποία θα παρακολουθείται και θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο η εργασία του κάθε εργαζομένου (ωράριο, υπερωρίες κλπ). 2. Θα αντικατασταθεί το ΣΕΠΕ με την ...

H Digital Nomad Visa εισάγεται στην Ελλάδα

Tο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εισάγει την Digital Nomad Visa με τροποποίηση στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (τροπολογία μεταναστευτικού κώδικα) για την εθνική θεώρηση εισόδου για διαμονή στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή τηλεργασίας εξ αποστάσεως αποκλειστικά προς το εξωτερικό. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω άρθρο 18 του ν. 4251/2014 ...

Τα βασικά σημεία των αλλαγών του νομοσχεδίου για τα εργασιακά

Πρόσφατα η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα νομοσχέδιο με τις σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά. Με το παρόν σας παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία των προτεινόμενων αλλαγών. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας Ο εργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται έως 2 ώρες επιπλέον ημερησίως, πέρα του 8ώρου.Ο επιπλέον χρόνος εργασίας θα συμφηφίζεται με ρεπό, άδεια ή μειωμένο ωράριο. Η διευθέτηση αυτή ...

Τα εγκλήματα της παρεμπόδισης, της παράνομης πρόσβασης και υποκλοπής πληροφοριών στον Ποινικό Κώδικα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 περ. στ’ και ζ’ ΠΚ ως πληροφοριακό σύστημα νοείται: «μία συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από ...

Επενδυτικά κίνητρα για τη προσέλκυση επενδύσεων, επενδυτών και φυσικών προσώπων

* Το παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site epixeiro.gr (2-4-2021) Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει προβεί στην υιοθέτηση διαφόρων επενδυτικών κινήτρων με σκοπό να προσελκύσει διάφορες κατηγορίες νομικών και φυσικών προσώπων καθώς και να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα. Στόχος του παρόντος είναι να επιχειρήσουμε μία σύντομη ανασκόπηση κάποιων από αυτές τις πρωτοβουλίες με αφορμή και την πρόσφατη ...

H πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου υπό το πρίσμα του του Ν. 4764/2020

Με αφορμή τις προβλέψεις του Ν. 4764/2020 για την μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στα μέσα σημειώνουμε ότι ο Ν. 4764/2020 στο άρθρο 8Α κρίνει ως μη εξουσιοδοτημένη την πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου όταν: α) ο διαφημιστής δεν έχει ήδη αγοράσει των πωλούμενο διαφημιστικό χώρο ή χρόνο πριν συνάψει συμφωνία με τον διαφημιζόμενο πελάτη, β) ο ...

Ο Νόμος για τα φορολογικά κίνητρα του brain gain στην Ελλάδα

Με βάση το άρθρο 40 παρ. 1 του Νόμου 4758/2020 (ΦΕΚ Α242/04.12.2020) προστέθηκε το άρθρο 5Γ στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με αυτό θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για τα φυσικά πρόσωπα που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του ...

Η ηθική βλάβη του νομικού προσώπου

Κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, ενώ κατά το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη, κατά την κρίση του, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αποκατάσταση της ηθικής βλάβης μπορούν να ζητήσουν ...

Το καθεστώς της τηλεργασίας στην εποχή του κορονοϊού

Αποτελεί γεγονός ότι η περίοδος την οποία διανύουμε έχει μεταβάλει τα δεδομένα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Μία από αυτές αποτελεί και η εργασία, η οποία πλέον κατά το μέγιστο δυνατό παρέχεται πλέον από μακριά για λόγους ασφαλείας… Η λεγόμενη τηλεργασία όμως δεν αποτελεί νέο δεδομένο. Αναφορικά με την τηλεργασία ισχύει κατά βάση ...

© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568