ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το δικηγορικό γραφείο Στυλόπουλος & Συνεργάτες αποτελεί νόμιμα εγκατεστημένο γραφείο το οποίο εδρεύει Ομήρου 34, 10672, Αθήνα. Οι δικηγόροι μας είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η λίστα των συνεργατών μας και των βιογραφικών τους στοιχείων είναι διαθέσιμη είτε στον παρόντα ιστοχώρο είτε στην ανωτέρω διεύθυνση.

Τίποτε στον παρόντα ιστοχώρο ή σε εξωτερικό σύνδεσμο δεν δύναται να θεωρηθεί ότι συνιστά νομική συμβουλή κατ’ άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Η χρήση του παρόντος ιστοχώρου δεν αποσκοπεί και δεν δύναται να δημιουργήσει επαγγελματική σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ του χρήστη και των δικηγόρων μας. Η αποστολή ενός e-mail σε ή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους δικηγόρους μας δεν δύναται να δημιουργήσει επαγγελματική σχέση δικηγόρου-πελάτη μεταξύ του χρήστη και του δικηγόρου μας. Εκτός κι αν ο χρήστης είναι ήδη πελάτης μας, το e-mail ή/και οποιαδήποτε επικοινωνία ενδέχεται να μην καλύπτεται με τα προνόμια της επαγγελματικής σχέσης δικηγόρου-πελάτη.

Η χρήση του παρόντος ιστοχώρου και κάθε δήλωση ή κείμενο το οποίο “φιλοξενείται” διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, η οποία τυχόν προκύψει από την χρήση του παρόντος ιστοχώρου, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.


© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568