Θολό τοπίο το καθεστώς του ηλεκτρονικού τζόγου

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Το Βήμα”, 31-7-2010

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται ότι παίρνει ο διαδικτυακός τζόγος στη χώρα μας, καθώς εκτιμάται ότι ο ετήσιος τζίρος στην Ελλάδα αγγίζει τα 5 δισ. ευρώ. Το ελληνικό καταναλωτικό κοινό τον τελευταίο καιρό γίνεται δέκτης μιας έντονης διαφημιστικής καμπάνιας διάφορων ιστοσελίδων, κυρίως αλλοδαπής προέλευσης, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο του στοιχήματος μέσω Διαδικτύου, αλλά και γενικότερα των τυχερών παιγνίων. Το δεδομένο αυτό αρχικά φαίνεται να μη συνάδει με την επιλογή της ελληνικής πολιτείας να ρυθμίζει και να αδειοδοτεί για τις ανωτέρω δραστηριότητες αποκλειστικά συγκεκριμένους φορείς, όπως ο ΟΠΑΠ, αλλά και τα κατά τόπους καζίνα της χώρας μας.

Στην υπόθεση Ladbrokes Βetting & Gaming Ltd. and Ladbrokes Ιnternational Ltd., για την οποία η απόφαση εκδόθηκε στις 3 Ιουνίου 2010, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) δέχθηκε ότι κάθε κράτος-μέλος δύναται να απαγορεύσει την εκμετάλλευση και διαφήμιση τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου στην επικράτειά του και πως η απαγόρευση αυτή δικαιολογείται από τον σκοπό της καταπολέμησης της απάτης και της εγκληματικότητας. Σε παρόμοιες θέσεις το ΔΕΚ έχει καταλήξει και σε παλαιότερες υποθέσεις. Σε γενικές γραμμές, ο τομέας των τυχερών παιγνίων που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο εναρμόνισης εντός της ΕΕ. Κατά συνέπεια τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν εντός της επικρατείας τους την παροχή τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου από επιχειρηματικούς φορείς νόμιμα εγκατεστημένους και παρέχοντες αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα κράτη-μέλη. Στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ κατέχει ουσιαστικά το μονοπώλιο για τη διενέργεια στοιχημάτων, ενώ η αδειοδότηση επιχειρήσεων τυχερών παιγνίων εναπόκειται αποκλειστικά στην πολιτεία.

Στη συνεδρίαση της Βουλής κατά τη συζήτηση της 15.3.2010 συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση 22 βουλευτών σχετικά με το ζήτημα του ελέγχου και της φορολόγησης των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Οπως προκύπτει και από τα πρακτικά, στην ερώτηση αυτή δεν προέκυψε σαφής απάντηση της πολιτείας, παρά μόνο η πρόθεση να δημιουργηθεί στο μέλλον νόμος σχετικά με αυτό το ζήτημα.

Στην κατεύθυνση αυτή, η πολιτεία ήδη επεξεργάζεται προσχέδιο νόμου που δεν προβλέπει περιορισμό στη χορήγηση αδειών για διαδικτυακό στοίχημα, ωστόσο ορίζει το τίμημα για καθεμία από τις πενταετούς ισχύος άδειες στα 5 εκατ. ευρώ και επιβάλλει υψηλότατη φορολόγηση που ανέρχεται στο 9,5% επί του τζίρου των εταιρειών που θα αδειοδοτηθούν.

Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι ακόμη θολό. Ελπίζουμε το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην κατεύθυνση κυρίως της προστασίας των ελλήνων πολιτών, αλλά και της δυνατότητας επιχειρηματικών κινήσεων.


© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568