ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών

Της Δήμητρας Καραδήμα, Δικηγόρος Το παρόν δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό site Epixeiro.gr (25-7-2014) Τα τελευταία χρόνια οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν μετά τα φορολογικά ζητήματα έναν από τους τομείς οι οποίοι έχουν μεταβληθεί σημαντικά δυστυχώς κυρίως εις βάρος των εργαζομένων. Επιπλέον, οι προσπάθειες της πολιτείας για ενίσχυση του ανταγωνισμού έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία εν ...

Η διαδικασία αναπροσαρμογής εμπορικών μισθωμάτων

Το παρόν δημοσιεύτηκε στο ειδησεογραφικό site Capital.gr (26-6-2014) Τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί σημαντικά δυστυχώς προς το δυσμενέστερο. Απόρροια μεταξύ άλλων της δεδομένης γενικότερης κακής οικονομικής κατάστασης είναι η ανακολουθία πλέον μεταξύ συμφωνηθέντων μισθωμάτων – κυρίως με παλαιότερες συμφωνίες – και πραγματικών αξιών. Το πρόβλημα αυτό είναι δυνατόν να επιλυθεί με προσφυγή ...

Οι πρόσφατες αλλαγές στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Της Δήμητρας Καραδήμα, Δικηγόρος (Υπ’ αρ. πρωτ. Ζ1-891/13.8.2013 Υπουργική Απόφαση: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της ...

Blogging και Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων

Της Σοφίας Γεωργίαδη, Δικηγόρος, LL.M. Τα ιστολόγια (blogs) συντηρούν οι χρήστες τους (bloggers) που ανταλλάσσουν απόψεις μέσω του ιστολογίου, το οποίο είναι διαδραστικό μέσο που διαφέρει από τις ιστοσελίδες που διατηρούν στο διαδίκτυο τα μέσα ενημέρωσης, γιατί η διαμόρφωση του περιεχομένου του δεν αποφασίζεται μόνο από τον κάτοχο -διαχειριστή του, αλλά από όλους τους χρήστες ...

Άκαιρη η συζήτηση περί πλειστηριασμών

Το παρόν δημοσιεύτηκε στο ειδησεογραφικό site Capital.gr (6-12-2013) Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι πιέσεις των εκπροσώπων των δανειστών μας αναφορικά με την απελευθέρωση των πλειστηριασμών. Οι «τροϊκανοί» συσχετίζουν την άρση των περιορισμών των πλειστηριασμών με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας και της τραπεζικής πίστης. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν είναι δυνατόν να προσεγγίζεται ...

Ο μηχανισμός εγγύησης των καταθέσεων

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στην Οικονομική Καθημερινή (4-8-2013) Πριν από μερικά χρόνια, ενδεχομένως θα ήταν φαιδρό να συζητάμε για το ενδεχόμενο και μόνο πτώχευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος. Ωστόσο, οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο της οικονομίας και δη των τραπεζών έχει ανατρέψει αυτή τη σκέψη. Προς τούτο, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν θεσπίσει εσωτερικές διαδικασίες, ...

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία: Μια ακόμη ιδέα σε ένα θολό τοπίο

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό site Capital.gr (2-4-2013) Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές αποτελούν αποσπασματικές κινήσεις, μη εντασσόμενες, σε μία ενιαία, ουσιαστική και συνολική προσπάθεια τόνωσης του «επιχειρείν» στη χώρα μας. Πρόσφατα, θεσμοθετήθηκε ένας νέος εταιρικός τύπος, ο οποίος έχει πάρει στοιχεία από τις ...

Η απόπειρα επιτάχυνσης δικαιοσύνης

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό site Capital.gr (12-11-2012) Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές αποτελούν αποσπασματικές κινήσεις, μη εντασσόμενες, σε μία ενιαία και συνολική προσπάθεια ρύθμισης του δημόσιου συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Επιπλέον, στις μόνιμες απόπειρες επιτάχυνσης της δικαιοσύνης θα πρέπει να προσθέσουμε ...

Φορολογικές ανισότητες με φόντο το…αυτοκίνητο

Διανύουμε περίοδο μετεκλογικής αναπροσαρμογής και στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η οικονομία. Μία από τις βασικές παραμέτρους της οικονομίας ...

Ελληνική οικονομία: Μεσοπρόθεσμη υποτίμηση;

Το παρόν δημοσιεύτηκε στο οικονομικό portal Capital.gr (29-8-2011) Αποτελεί πραγματικότητα ότι η χώρα μας διέρχεται μία από τις κρίσιμες περιόδους της οικονομίας της. Οι αρνητικοί οικονομικοί δείκτες αυξάνονται σε αντίθεση με τα θετικά οικονομικά μεγέθη τα οποία μειώνονται. Η νομισματική σταθερότητα της ζώνης του Ευρώ έχει δώσει την θέση της σε ένα κλίμα συνολικής ευρωπαϊκής ...

© Στυλόπουλος & Συνεργάτες

Ομήρου 34, 10672, Αθήνα | T: +30 210 3832518 | F: +30 210 3821568